Δημοσίευση Ισολογισμού στην ιστοσελίδα σας

Δημοσίευση Ισολογισμού - Νόμος 4072 ΦΕΚ(Α/86/11-4-2012)

Δημοσιεύστε τον ισολογισμό της εταιρίας σας στο διαδίκτυο (website), με απόλυτη διαφάνεια και εναρμόνιση με τη νέα νομοθεσία περί ισολογισμών.

Σύμφωνα με τον νόμο 4072 ΦΕΚ(Α/86/11-4-2012) καταργήθηκε η υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών σε οικονομικές και πολιτικές εφημερίδες και αντικαταστάθηκε με ανάρτηση των πράξεων και στοιχείων που χρίζουν δημοσίευσης στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Είναι καιρός να απαλλαγείτε από το μεγάλο κόστος της έντυπης δημοσίευσης ισολογισμού και να επιλέξετε την δημοσίευση στο ιντερνετ, στην ιστοσελίδα σας (website).

Δημοσιεύστε τον ισολογισμό σας νόμιμα και οικονομικά!

  • Άμεση Ανάρτηση απεριόριστου αριθμού Ισολογισμών και Δημοσιεύσεων.
  • Δυνατότητα Δημοσίευσης Ανακοινώσεων ή άλλων δημοσιεύσεων που επιθυμείτε.
  • Δεν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις, καθώς το σύστημα διαχείρισης είναι απλό και υπάρχει πάντα διαθέσιμη τηλεφωνική υποστήριξη.

Αποκτήστε τώρα ένα από τα πακέτα δημοσίευσης ισολογισμών.

Α. Στην περίπτωση που έχετε ιστοσελίδα - 40 ευρώ / ετησίως

- Μας στέλνετε τα στοιχεία της επιχείρησης σας, το λογότυπο σας και τον ισολογισμό σας σε μορφή PDF ή αρχείο word (.doc).

- Κατοχυρώνουμε το όνομα χώρου (domain) που επιθυμείτε www.mydomainname.gr

- Δημιουργούμε το πακέτο φιλοξενία σας

- Δημοσίευση ισολογισμού στο ιντερνετ μέσω συστήματος διαχείρισης αυτόματα από εσάς.

Β. Στην περίπτωση που δεν έχετε ιστοσελίδα, δημοσίευση ισολογισμού,  180 ευρώ εφάπαξ και από το 2ο έτος 59 ευρώ / ετησίως

- Κατοχύρωση Domain Name για την εταιρική ιστοσελίδα σας (www.mydomainname.gr)

- Φιλοξενία Ιστοσελίδας (web hosting): Χώρος φιλοξενίας 500MB, 10 email accounts, 1 ftp account και 1 MySql Database.

- Η κατασκευή και σχεδιασμός δυναμικής ιστοσελίδας 5 σελίδων, στα χρώματα της επιλογής σας: Προφίλ, Ετήσιους Ισολογισμούς, Φωτογραφίες, Υπηρεσίες, Επικοινωνία.

- Κατασκευή συστήματος διαχείρισης (controlpanel): Δυνατότητα αυτόματης εμφάνισης των ισολογισμών από εσάς, χωρίς την δικιά μας παρέμβαση μέσω τους συστήματος διαχείρισης.

- Εκπαίδευση συστήματος διαχείρισης για την δημοσίευση του ισολογισμού καθώς και τηλεφωνική υποστήριξη.

Οι τιμές που παρουσιάζονται δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Καλέστε μας άμεσα στο 213 00 53000

Ρωτήστε μας